Algemene informatie Crystal skulls

Crystal skulls

Wat zijn kristallen schedels? 
De naam zegt het eigenlijk al. Het zijn kristallen die in de vorm van een schedel zijn gemaakt. 

De drie categorieën 
Er wordt onderscheid gemaakt in drie soorten kristallen schedels: 

1. Oeroude kristallen schedels. 
Dit zijn schedels die langer dan 1500-2000 jaar geleden zijn gemaakt. Er zijn tegenwoordig een paar schedels die als “oeroud” worden aangemerkt. Er is echter geen techniek bekend waarmee de ouderdom van een schedel goed kan worden bepaald. Wel is redelijk goed te zien of er gereedschappen zijn gebruikt om de schedel te maken. Alhoewel het volgens een paar meester carvers ook mogelijk is alle sporen van gebruikt gereedschap te verbergen. Er zijn verschillende theorieen over de herkomst van deze oeroude schedels. Ze zouden gemaakt kunnen zijn door oude beschavingen van Lemurie of Atlantis, als geschenken en hulpmiddelen voor onze ontwikkeling naar aarde gebracht zijn door buitenaardse beschavingen of vanuit hogere dimensies gemanifesteerd zijn met gedachtenkracht. 

2. Oude kristallen schedels 
Hieronder vallen schedels die tussen de 1000 en 100 jaar geleden zijn gemaakt. Meestal zijn er wel sporen van gereedschapgebruik op deze schedels te vinden. Veel van deze schedels zijn gevonden bij oude ruines in Mexico en Midden-Amerika. Veel van deze schedels zijn nog in het bezit van inheemse stammen. 

3. Nieuwe kristallen schedels 
Dit zijn schedels die in de afgelopen 100 jaar zijn gemaakt. Sinds zo eind jaren negentig zijn ze steeds populairder geworden en helemaal de laatste paar jaar zijn er tienduizdenden gemaakt, vooral door carvers uit China en Brazilië. 

Voor de werking van de schedels maakt het niet per definitie uit of ze nieuw, oud of oeroud zijn. Het is zelf zo dat de nieuw gemaakte schedels toegankelijker zijn en makkelijker mee te werken. Veel hangt ook af van de intentie waarmee de carver ze heeft gemaakt en hoe er verder mee gewerkt is. Door veel met een kristallen schedel te werken en hem bloot te stellen aan energieen van andere schedels en krachtplaatsen wordt de schedel steeds krachtiger en meer geactiveerd. Ook zal hij hierdoor steeds meer informatie opslaan. 

Waarom de schedelvorm? 
Er wordt vaak gevraagd waarom een kristal in een schedelvorm wordt gemaakt en wat daar nou zo speciaal aan is. De beste manier om daar achter te komen is natuurlijk om het zelf te ervaren door ermee te werken. 

De vorm herinnerd ons aan onze eigen schedel. En onze schedel bevat de hersenen die informatie opslaan en verwerken. Ditzelfde doet een kristallen schedel ook. Deze schedelvorm nodigt ons onbewust uit om ons te openen voor de informatie van de kristallen schedels. En onze botten zijn de meest houdbare onderdelen van ons fysieke lichaam en bevatten ons DNA en veel informatie. Zo zeggen bepaalde indianenstammen: “stenen en botten bevatten alle informatie”. Dit was ook bekend bij de tibetanen. Daarom worden in bepaalde tibetaanse kloosters nog steeds de schedels van overleden Lama’s bewaard. En deze worden in meditaties gebruikt om toegang tot bepaalde informatie te krijgen. 

Voor sommigen heeft een schedel sterk de associatie met de dood waardoor angst en negatieve gevoelens kunnen ontstaan. Maar de dood is ook het symbool voor verandering, transformatie en de mogelijkheid toe te treden tot andere dimensies. En de kristallen schedels kunnen inderdaad ook gebruikt worden om toegang en contact te krijgen met andere dimensies. 

De werking van kristallen schedels 
Kristallen schedels werken op verschillende manieren.

Zoals je misschien wel weet hebben kristallen bepaalde kwaliteiten en een bepaalde werking. Zo kan o.a. kwarts bijvoorbeeld gebruikt worden om informatie in op te slaan. 
De wetenschap kan nu al de informatie van een complete bibliotheek via laser in een stuk kristal ter grootte van een suikerklontje stoppen! Ook in de chip en geheugenindustrie wordt kwarts gebruikt. 

En als kristal in de vorm van een schedel wordt "carved" gebeurt er nog wat bijzonders mee. Er worden bepaalde kwaliteiten en energievelden geactiveerd. En zo'n kristallen schedel kan een aantal dingen doen: 

Reflecteren: Als we ons ermee verbinden bijvoorbeeld in meditatie dan reflecteert de schedel bepaalde aspecten/kwaliteiten/delen van onszelf die tot dan toe vaak verborgen bleven. Zo leren we onszelf en soms bepaalde latente vermogens kennen. Dit is trouwens niet altijd even leuk want soms wordt je ook met kanten van jezelf geconfronteerd die je liever blijft ontkennen. 

Breking/refractie: zoals een prisma wit licht kan splitsen in de verschillende kleuren en frequenties, zo kan de schedel dat met de totale energie van ons eigen wezen doen. Hierdoor kunnen vorige levens, toekomstige levens of aspecten van onszelf in andere dimensies zichtbaar en helder worden voor ons. 

Zenders/ontvangers van informatie: In healing en meditatie kunnen ze informatie en energie sturen en ontvangen. Zo kunnen we bijvoorbeeld makkelijker contact maken en uitwisselen met andere bewustzijnsvormen zoals engelen, buitenaardsen, gidsen etc. 

Ze helpen in meditatie gemakkelijker van een beta staat (actief) naar een alpha staat (rust) en diepere meditatieve staten (theta en delta) te komen. 

Informatie opslaan: Ze kunnen informatie over heden, verleden, toekomst, de aarde, etc. etc. Opslaan maar ook weer afgeven. 

Ook wisselen ze onderling deze informatie uit. Dus door met de schedels te mediteren, energiewerk te doen op bijv. bijzondere krachtplaatsen, contact met andere schedels enz. worden ze steeds krachtiger. 

Terug


© 2012 - 2024 Dragi Kamen® edelstenen en mineralen | sitemap | rss